พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษ 28 กรกฎาคม ณ บริเวณหน้าเวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมี รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าสายชั้น คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 และ 6 เข้าร่วมในพิธี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายพุทธบุตรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวนิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรม กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบเหรียญและเกียรติบัตรนักกีฬาเทควันโด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี และนางดวงพร ปัญติภาณุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ ในรายการ THAITEA OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปิดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2565 ของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายพุทธบุตรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบรางวัลกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ เวทีเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี นายสุรีย์ อมาตยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะผู้บริหาร และครูหมวดสังคม ได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เช่น การประกวดร้องเพลงวันเข้าพรรษา,การประกวด pop-up ,การประกวดภาพระบายสี และประกวดจัดป้ายนิเทศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีถวายเทียนพรรษา ณ วัดนาหนอง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้นำคณะครูผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2565 เดินทางไปถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดนาหนอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม เนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมีคณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนของโรงเรียนเดินทางไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศ์ วัดโรงช้าง และวัดช่องลม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ป.2 ประจำปี 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิด โครงการอบรม คุณธรรมมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม