ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก

ค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ปี 2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้รักแผ่นดิน ปี 2567 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2567 ถึง 5 พฤษภาคม 2567 โดยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาสรับสมัครจ้างเหมาบริการนักการภารโร

แผนภูมิการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน 2567

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

คณะกรรมการการกีฬา วุฒิสภา มาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาบริดจ์

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ นำโดย พลเอกทวีป เนตรนิยม รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สี่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ และคณะ มาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมี ดร.บุศิรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรมเพิ่มติม

โครงการเพิ่มโอกาสนักเรียนเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มโอกาสนักเรียนเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม