กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม เนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมีคณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนของโรงเรียนเดินทางไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศ์ วัดโรงช้าง และวัดช่องลม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น