วันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย โดยมีนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรและนักเรียน ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 3/2565 

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 65

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยมี นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทำบุญครบรอบ 79 ปี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 79 ปี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยในช่วงเช้าได้มีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และ เวลา 09.00 น. มีพิธีการทางศาสนาและถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร สายชั้นประถมศึกษาปีที่6

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 2/2565

วันที่20 มิถุนายน 2565 นายจิราวุฒิ แซ่ตั้ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 2 / 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

าพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC สัญจร เครือข่ายที่ 2

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจร ของเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2 เรื่อง พาน้องกลับมาเรียน ทุกคนต้องได้เรียน และเรียนอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจิตอาสากำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ได้มาเข้าให้ความรู้ให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในเรื่องโรคไข้เลือดออก และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรค หลังจากให้ความรู้นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาโดยการเดินสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหารของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะและการกล้าแสดงออก

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดกิจกรรมปั้นสนุก ตะลุยท้องทะเล รุ่นอายุ 6-9 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่
ด.ช.นิติรุจน์ เมษะเลิศพัฒน์ นักเรียนชั้นป.2/1
และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ประกวดเดินแบบธีม Fairy Tale ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
1. ด.ญ.ลลินภัทร อดิวรรณ นักเรียนชั้น อ.2/7
2. ด.ญ.พชรมน ตำนานจิตร นักเรียนชั้น ป.1/10
3. ด.ญ.ประกายกาญน์ ธูปเทียน นักเรียนชั้น ป.1/10
4. ด.ญ.ณฐพร เผือดโพธิ์ นักเรียนชั้น ป.1/10

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ไปประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ไปประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ.ประจำปี 2565 ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม