ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

001

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพี่เลี้ยง จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับสมัครครูพี่เลี้ยง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับสมัครครูจ้างสอน

ประกาศของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูจ้างสอน จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ครูจ้างสอน-1

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก

ค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ปี 2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้รักแผ่นดิน ปี 2567 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2567 ถึง 5 พฤษภาคม 2567 โดยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม