พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม อัลบั้มที่ 1, อัลบั้มที่ 2 , อัลบั้มที่ 3

พิธีเฉลิมพระชมนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน ทำพิธีเฉลิมพระชมนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1 / 2566 เพื่อเลือกประธานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รายการขบวนการ Fun น้ำนม มาบันทึกเทปรายการ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ร่วมบันทึกเทปรายการขบวนการ Fun น้ำนม ช่อง ALTV สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยจะออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 06.35 – 06.55 น. เป็นรายการสำหรับเด็ก อายุ 3-6 ปี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ขอต้อนรับครูเกวลิน จันทร์แพง สู่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประขุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับ นายสุรเชษฐ์ สายสุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจากวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)ที่มาส่งคุณครูเกวลิน จันทร์แพง ที่ย้ายมาที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่แข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับประเทศประจำปี 2566 (เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ) ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมแลกเปลี่ยนเสวนาการและเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายที่ 2

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 ได้จัดการประชุมเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อ “การกำหนดบทบาทหน้าที่ของครูต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย:ปัจจึบันและอนาคต” เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นักเรียนสายชั้นป.5อบรมโครงการ D.A.R.E. ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าอบรมโครงการ D.A.R.E. เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม