ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี ได้นำทีมมาฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ต้อนรับ ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.เขต 1 ราชบุรี ได้นำทีมมาฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณพื้นที่ส่วนรวม อาคารเรียนและห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง เลื่อนเปิดเรียนแบบ On-Site และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเรื่องเลื่อน

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองราชบุรี เข้ามาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามอาคารเรียน พื้นที่ส่วนรวมให้กับโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

าพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-Site โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30น. นายยศพล ชัยบุลวัชร ปลัดอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่อนามัยจากโรงพยาบาลราชบุรี เข้าร่วมประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-Site ในวันที่24 มกราคม 2565 โดยได้ร่วมกันเสนอแนวทางตามแผนเผชิญเหตุ รวมถึงมาตรการด้านต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสายชั้น ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ตามห้องเรียน ในการนี้นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ให้ข้อมูลในการเปิดเรียนตามแผนเผชิญเหตุต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรรมเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง การเปิดเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site และ Online ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี-เปิดเรียน-24-มก

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ ชมศรีเมฆ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีครั้งที่1/2565

วันที่14 มกราคม 2565 เวลา 13.00น. นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการรับนักเรียนระดับสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมบงกช โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณครูศรีสะคราญ อังสุนิรันดร์ และคุณครูนาที แย้มขยาย ที่ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม