มอบรางวัลกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ เวทีเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี นายสุรีย์ อมาตยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะผู้บริหาร และครูหมวดสังคม ได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัลกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เช่น การประกวดร้องเพลงวันเข้าพรรษา,การประกวด pop-up ,การประกวดภาพระบายสี และประกวดจัดป้ายนิเทศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น