อบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ป.2 ประจำปี 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิด โครงการอบรม คุณธรรมมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น