พิธีประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น