พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษ 28 กรกฎาคม ณ บริเวณหน้าเวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมี รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าสายชั้น คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 และ 6 เข้าร่วมในพิธี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น