เปิดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2565 ของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น