การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมของโรงเรียน สังกัด สพป.รบ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมของโรงเรียน สังกัด สพป.รบ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔” เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โดยได้รับเกียรติจากนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรีประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2564

1. ด.ช. พุฒิพงศ์ บัวทวน ชั้นป.6/4 รุ่น 12 ปีชาย เหรียญทอง ท่า กบ 50 เมตร

เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 50 เมตร

เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง 50 เมตร

เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร

2. ด.ช.วชิรวิช ไกรพิณดากุล ชั้นป.6/9 แข่งรุ่นอายุไม่เกิน12ปี เหรียญทองแดง ท่ากบ 50เมตร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดการประชุมประจำเดือนธันวาคม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

บวงสรวงและทำพิธีตั้งเสาธงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ดำเนินการบวงสรวงและทำพิธีตั้งเสาธงใหม่โดยมี นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ฝ่ายบริหาร กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระภาวนาวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน ๕ รูป ประกอบพิธีทางสงฆ์ และทำการเจิมเสาธงชาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลและรุ่งเรืองต่อไป

าพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมจัดทำคลิปวีดิโอ “ลมหายใจแห่งอนาคต”

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณปภัสร ศรีวิชัย ชั้นป.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมจัดทำคลิปวีดิโอ “ลมหายใจแห่งอนาคต” พลังเยาวชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝึกซ้อมโดย คุณครูวาสนา ชยาภิวัฒน์ และ คุณครูสุรดา ปัญจพรชัย

ประชุมชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้าร่วมการประชุมชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้ามาใช้สถานที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เพื่อดำเนินการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมสามัญของสมาคมผู้บริหารและครูอนุบาลประจำจังหวัด

นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญของสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด(แห่งประเทศไทย) ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ทบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม