โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรีประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2564

1. ด.ช. พุฒิพงศ์ บัวทวน ชั้นป.6/4 รุ่น 12 ปีชาย เหรียญทอง ท่า กบ 50 เมตร

เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 50 เมตร

เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง 50 เมตร

เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร

2. ด.ช.วชิรวิช ไกรพิณดากุล ชั้นป.6/9 แข่งรุ่นอายุไม่เกิน12ปี เหรียญทองแดง ท่ากบ 50เมตร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น