ประชุมชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้าร่วมการประชุมชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น