โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมจัดทำคลิปวีดิโอ “ลมหายใจแห่งอนาคต”

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณปภัสร ศรีวิชัย ชั้นป.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมจัดทำคลิปวีดิโอ “ลมหายใจแห่งอนาคต” พลังเยาวชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝึกซ้อมโดย คุณครูวาสนา ชยาภิวัฒน์ และ คุณครูสุรดา ปัญจพรชัย

ใส่ความเห็น