การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมของโรงเรียน สังกัด สพป.รบ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมของโรงเรียน สังกัด สพป.รบ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔” เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โดยได้รับเกียรติจากนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น