บวงสรวงและทำพิธีตั้งเสาธงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ดำเนินการบวงสรวงและทำพิธีตั้งเสาธงใหม่โดยมี นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ฝ่ายบริหาร กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระภาวนาวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน ๕ รูป ประกอบพิธีทางสงฆ์ และทำการเจิมเสาธงชาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลและรุ่งเรืองต่อไป

าพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น