ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดการประชุมประจำเดือนธันวาคม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น