ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านช่วยกันให้กำลังใจลูกๆอนุบาลราชบุรีโดยการ กดไลก์ กดแชร์ ใน YouTube ผลงานการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ 3 ปี 2564 1 ไลก์ เท่ากับ 1 คะแนน 1 วิว เท่ากับ 3 คะแนน 1 แชร์ เท่ากับ 5 คะแนน

โครงการวิจัยนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิด โครงการวิจัยนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมบัวชมพูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม