โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 23 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี กิติโรจน์ อำนาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้ารับเครื่องหมาย “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 ในงานวันครู ครั้งที่ 67

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้ารับเครื่องหมาย “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 ในงานวันครู ครั้งที่ 67 วันที่ 17 มกราคม 2566 ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การเตรียมความพร้อมการสอบ O -NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อเข้ารับการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี ด.ญ.อินทิวรา แสนสุดสวาท รับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงอินธีวรา แสนสุดสวาท นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 เข้าเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัล เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานวันครูประจำปี 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมวันครู ครั้งที่ 67 และรับโล่เกียรติคุณ ว่าเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 100 คะแนน ณ หอประชุมโรงเรียนนารีวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครูปี 2566 สพป.รบ.1

วันจันทร์ที่16มกราคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี นำคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้าร่วมงานวันครู ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประจำปี2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อมอบความสุขสนุกสนานให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมผู้ปกครอง ครู และนักเรียน รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายๆท่าน ได้ร่วมบริจาคของขวัญ อาหารเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีอนุบาล

วันที่ 11 มกราคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรีอนุบาล” ในกิจกรรมเชิดชูคนดีศรีอนุบาล โครงการยุวทูตคนดีศรีอนุบาล เนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รร.อนุบาลราชบุรีเป็นสถานที่สอบคัดเลือกเข้า ม.1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

วันที่ 8 มกราคม  2566  โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เป็นสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2566  รอบแรก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

เรื่อง การรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

แผนก English Program โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖