ขอแสดงความยินดี ด.ญ.อินทิวรา แสนสุดสวาท รับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงอินธีวรา แสนสุดสวาท นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 เข้าเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัล เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น