งานวันครูประจำปี 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมวันครู ครั้งที่ 67 และรับโล่เกียรติคุณ ว่าเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 100 คะแนน ณ หอประชุมโรงเรียนนารีวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น