มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีอนุบาล

วันที่ 11 มกราคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรีอนุบาล” ในกิจกรรมเชิดชูคนดีศรีอนุบาล โครงการยุวทูตคนดีศรีอนุบาล เนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น