รร.อนุบาลราชบุรีเป็นสถานที่สอบคัดเลือกเข้า ม.1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

วันที่ 8 มกราคม  2566  โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เป็นสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2566  รอบแรก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น