การเตรียมความพร้อมการสอบ O -NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อเข้ารับการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี ด.ญ.อินทิวรา แสนสุดสวาท รับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงอินธีวรา แสนสุดสวาท นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 เข้าเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัล เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานวันครูประจำปี 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมวันครู ครั้งที่ 67 และรับโล่เกียรติคุณ ว่าเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 100 คะแนน ณ หอประชุมโรงเรียนนารีวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครูปี 2566 สพป.รบ.1

วันจันทร์ที่16มกราคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี นำคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้าร่วมงานวันครู ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม