โครงการเข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 23 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี กิติโรจน์ อำนาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น