กิจกรรมวันครูปี 2566 สพป.รบ.1

วันจันทร์ที่16มกราคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี นำคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้าร่วมงานวันครู ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น