การเตรียมความพร้อมการสอบ O -NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อเข้ารับการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น