ค่ายภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่4 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ อาคารบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้กับนักเรียนโดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม