ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา-1

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเรื่อง การรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แผนก English Program โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี-2567-2

กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมห้อง coding

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ coding โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ ว่าที่ร.ต.กิติโรจน์ อำนาจ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมห้องปฏิบัติการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม