คณะกรรมการการกีฬา วุฒิสภา มาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาบริดจ์

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ นำโดย พลเอกทวีป เนตรนิยม รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สี่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ และคณะ มาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมี ดร.บุศิรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรมเพิ่มติม

โครงการเพิ่มโอกาสนักเรียนเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มโอกาสนักเรียนเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม