กิจกรรมวันตรุษจีน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้กับนักเรียนโดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น