ค่ายภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่4 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ อาคารบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น