ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุนทร สีดาบุตร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้มอบเกียรติบัตรจากการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดวาดภาพระบายสีเขียนเรื่องจากภาพ และการประกวดกระทง เนื่องในกิจกรรมวันลอบกระทงที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ เวทีเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม