ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุนทร สีดาบุตร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น