ประชุมข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีทำพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม วันปิยมหาราช

วันที่  23  ตุลาคม  2565  ดร.บุศรินทร์  สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  นำคณะผู้บริหาร  หัวหน้าสายชั้นวิชาการสายชั้น  และหัวหน้ากลุ่มสาระ   ทำพิธีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม   เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   “วันปิยมหาราช”  ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มติม

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุศรินทร์  สิริปัญญาธร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี   ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ.2565  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา เครือข่ายที่ 2 ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เป็นสถานที่การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา เครือข่ายที่ 2 ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี


วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี มีความยินดี และขอต้อนรับ ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธรในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรียินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกิติโรจน์ อำนาจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบรางวัลกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางดวงพร ปัญติภาณุวัติ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเหรียญรางวัล ให้กับ

1. เด็กหญิงอินทีวรา แสนสุดสวาท ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ “วัฒนคุณาธร” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๒๐ ปี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565

2. เด็กหญิงศลิษา สุขสวัสดิ์ ที่ได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลจากการแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี,การแข่งขันเทควันโดรายการLEGEND TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการแข่งขันเทควันโดรายการ CHONBURI OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2022 จังหวัดชลบุรี

3. เด็กหญิงสุชัญญา พวงแฉล้ม ที่ได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน งานวิ่ง ศึกเจ็ดเสมียน ครั้งที่ 3 “ตอนศึกไมยราพณ์ ณ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ งานวิ่ง เขาแก่นจันทร์ มินิมาราธอน ณ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564

ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนและผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับรางวัล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต ในการนี้นางสาวนิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้ารับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนางสาวฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งผลงานสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนภาคีเครือข่ายสถานศึกษาทุกภาคส่วนในการสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงและจะรักษาความดีนี้ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ปตท.มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาในโครงการทอบทุนการศึกษา ปตท.เพื่อโรงเรียนแนวท่อส่งก๊าซ ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีจำนวน 2 ทุน ดังนี้

1.เด็กชายกฤษกร ชุนเกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.เด็กหญิงวิชญาพร บุตรวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานเกษียนอายุราชการครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับคุณครูที่เกษียณอายราชการประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 6 ท่าน ณ เวทีเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม