โรงเรียนอนุบาลราชบุรีสอบความรู้ธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการสอบครั้งนี้ มีนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ 5 และปีที่ 6 เข้าร่วมสอบในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองราชบุรีพ่นหมอกควันกำจัดยุงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองราชบุรีได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุง ทีโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม