การประชุมอนุกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครู

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างหวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีท่านวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยครู

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประกาผลการตัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง

แบบประเมิน “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)” โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต ๑

แบบประเมิน “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)” โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต ๑

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef0sydc7guXVK0-gKt5UUh8-lr_3NFc_OViFTogOUrbHqEuA/viewform

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้า

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้า เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเกา ต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครอง ครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดการประชุมประจำเดือนตุลาคม และเลี้ยงส่งคุณครูลาออกจากราชการ โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครอง ครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม