ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดการประชุมประจำเดือนตุลาคม และเลี้ยงส่งคุณครูลาออกจากราชการ โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครอง ครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น