เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครอง ครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ใส่ความเห็น