การประชุมอนุกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครู

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างหวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีท่านวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น