อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีมาศึกษาดูงาน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เยี่ยมนักเรียนค่ายอบรมรักษ์โลก รักแผ่นดิน โครงการยุวทูตความดี

วันที่ 26 เมษายน 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เยี่ยมครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ปี 2566 ค่ายอบรมรักษ์โลก รักแผ่นดิน โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทวงการต่างประเทศ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวะนที่ 25 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความรู้

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ดนตรีไทย รร.อนุบาลราชบุรีร่วมงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทย 2566

วันที่ 2 เมษายน วงดนตรีไทยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมการแสดงดนตรีไทยในโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี เพื่อเฉลิมฉลองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชมนมายุ 68 พรรษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้าพบผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี

28 มีนาคม 2566 นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการอาวุโสโรงเรียนอนุบาลราชบุรี นำ ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี คณะผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้าพบท่าน ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสานต่องานโครงการยุวทูตความดี ให้สำเร็จดังปณิธานเพื่อพลังแผ่นดิน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรมาศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลกำแพ เพชร นำโดยนางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู็อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม