เปิดห้องปฏิบัติการ Coding Room โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวนและเทคโนโลยี (Coding Room) ณ อาคาร 9 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น