ค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ปี 2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้รักแผ่นดิน ปี 2567 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2567 ถึง 5 พฤษภาคม 2567 โดยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาสรับสมัครจ้างเหมาบริการนักการภารโร

แผนภูมิการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน 2567

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรี