ค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ปี 2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้รักแผ่นดิน ปี 2567 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2567 ถึง 5 พฤษภาคม 2567 โดยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น