โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันศุกร์ที่่ 25 สิงหาคม 2566 คณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชได้ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ห้องเรียนพิเศษคณิตและวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายส่งเสริมอัจฉริยะลักษณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาล ร่วมกับ สสวท. จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยะลักษณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท) ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาวบุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การนำเสนอผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคสามประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีการศึกษา2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางสาวบุศรินทร์ สิริปัญญาธรผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรีทำพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมนพรรษา 91 พรรษา และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมในพิธี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ระดับจังหวัด) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

คณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล สพป.ชัยภูมิเขต 3

วันศุกร์ที่่ 4 สิงหาคม 2566 คณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล สพป.ชัยภูมิเขต 3 นำโดยท่าน ผอ.วุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์ ประธานเครือค่ายได้นำคณะผู้บริหารและครูเพื่อศึกษาดูงานการเรียนการสอนของ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ห้องเรียนพิเศษคณิตและวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม