โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันศุกร์ที่่ 25 สิงหาคม 2566 คณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชได้ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ห้องเรียนพิเศษคณิตและวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น