ค่ายส่งเสริมอัจฉริยะลักษณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาล ร่วมกับ สสวท. จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยะลักษณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท) ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น