คณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล สพป.ชัยภูมิเขต 3

วันศุกร์ที่่ 4 สิงหาคม 2566 คณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล สพป.ชัยภูมิเขต 3 นำโดยท่าน ผอ.วุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์ ประธานเครือค่ายได้นำคณะผู้บริหารและครูเพื่อศึกษาดูงานการเรียนการสอนของ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ห้องเรียนพิเศษคณิตและวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น