นักเรียนสายชั้นป.5อบรมโครงการ D.A.R.E. ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าอบรมโครงการ D.A.R.E. เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น