อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น