โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีมาศึกษาดูงาน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น